หางาน Marketing 

ฝ่ายการตลาด หรือ Marketing เป็นฝ่ายที่มีความสำคัญมาก ๆ กับองค์กรธุรกิจ เนื่องจากเป็นฝ่ายที่ทำหน้าที่วางแผนทางด้านการตลาดทั้งหมด ทั้งการศึกษาตลาด ศึกษากลุ่มลูกค้า ความต้องการของลูกค้า งบประมาณ ยอดขาย และอีกหลาย ๆ เรื่อง โดยฝ่ายการตลาดจะต้องมีความสร้างสรรค์ สามารถดึงดูดลูกค้า และสามารถสร้างจุดแข็งให้กับสินค้า หรือบริษัทได้ ในปัจจุบันนี้ที่เรื่องของการตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากนั้น ทำให้ความต้องการในตำแหน่งด้านนี้มีสูงขึ้น การหางาน Marketingจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยในตอนนี้ แต่บางคนก็อาจจะยังไม่ทราบลักษณะงานของการตลาดมากนัก ในบทความนี้จึงได้นำความรู้เรื่องนี้มาฝากให้ได้ทราบกัน 

ลักษณะการทำงานพื้นฐานที่ต้องรู้ไว้ หากว่าต้องการหางาน Marketing  

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่างานการตลาดนั้นกำลังเป็นที่ต้องการมาก ๆ ในยุคนี้ แต่ก่อนที่จะหางาน Marketing ผู้ที่สนใจด้านนี้ควรจะเข้าใจถึงลักษณะงานพื้นฐานของตำแหน่งนี้ให้ดีก่อน เพื่อที่จะช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าต้องการทำงานในสายงานนี้หรือไม่ ซึ่งลักษณะงานของฝ่ายการตลาดก็มีดังนี้ 

  • การวิจัยตลาด Marketing Research การวิจัยตลาด เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตลาด เพื่อที่จะนำมาใช้สำหรับการตัดสินใจ 

ในอนาคต โดยการวิจัยตลาดจะมาจากการหาข้อมูลทางออนไลน์ การทำแบบสอบถาม หรือได้มาจากการสัมภาษณ์ลูกค้านั่นเอง 

  • การวิเคราะห์และวางแผนการตลาด Analysis and Planning เป็นเรื่องของการวางแผนกิจกรรมทางการตลาดในหนึ่งเดือน  

หรือหนึ่งปีว่าควรจะทำอะไร และมีอะไรบ้าง โดยการวางแผนนั้นจะต้องมาจากการศึกษาข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกให้ดี นั่นก็คือผลลัพธ์ของกิจกรรมการตลาดในอดีต หรือข้อมูลการวิจัยการตลาดจากภายนอก 

  • การสร้างสื่อโฆษณา Advertising Materials ในการสร้างสื่อโฆษณานั้น ควรที่จะได้รับการอนุมัติจากแผนกการตลาดก่อน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโฆษณาที่มีการใช้งบเยอะ หรือเป็นสื่อโฆษณาที่มีผลกระทบต่อลูกค้าได้ในจำนวนมาก ถึงแม้ว่าฝ่ายการตลาดจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตสื่อ แต่ก็มีบทบาทที่จะต้องช่วยออกความคิดเห็นด้วย 

  • การจัดงานอีเวนต์ Event Organization สำหรับการจัดงานอีเวนต์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการของการตลาดที่จะต้องใช้เวลา  

และความพยายามเป็นอย่างมาก เนื่องจากในการจัดอีเวนต์มีสิ่งที่ต้องการหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสื่อ การหาสถานที่ การติดต่อประสานงาน การจัดตารางงาน และการติดต่อไปยังบุคลากรที่อื่น ๆ ที่มีความสำคัญด้วยนั่นเอง 

  • การประสานงานกับเอเจนซี่ Agency ในส่วนของการจ้างเอเจนซี่ ก็เป็นทางเลือกที่สามารถพบได้บ่อยในบริษัทที่มีพนักงาน 

น้อย แต่ก็ยังมีงบเพียงพอสำหรับเรื่องของการตลาดอยู่บ้าง การเลือกใช้เอเจนซี่ก็จะเป็นตัวช่วยให้ทำงานในหลาย ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการตลาดออนไลน์ การวิจัยตลาด หรือการจัดอีเวนต์ โดยในการจ้างเอเจนซี่ยังช่วยสามารถประหยัดเวลาให้กับนักการตลาด และรวมถึงช่วยเพิ่มคุณภาพของงานได้ด้วย 

สำหรับทั้งหมดนี้ก็เป็นลักษณะของการทำงานในฝ่ายการตลาด ที่จะเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่ต้องการหางาน Marketingได้ทราบกันก่อนที่จะทำการสมัครงานในด้านนี้ โดยในปัจจุบันการทำงานด้านการตลาดในบางองค์กรก็อาจจะไม่ต้องจบการศึกษาที่ตรงสาย เนื่องจากสามารถใช้ประสบการณ์ หรือความรู้ความสามารถที่มีได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับองค์กรด้วยว่าต้องการผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างไร ดังนั้นก่อนที่จะสมัครงานในตำแหน่งการตลาดก็อย่าลืมเช็กคุณสมบัติของผู้สมัครให้ดี เพื่อทำให้มีโอกาสทำงานสายนี้มากขึ้น