โยเกิร์ด

โยเกิร์ด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการหมักของนมและแบคทีเรียอันเป็นจุลินทรีย์มีชีวิตที่สร้างประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งถูกนำมาอยู่ในประเภทของนมเปรี้ยว แบคทีเรียที่นำมาใช้หมักนั้นจะเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ใช้ผลิตกรดแล็คติก ในบทความจะมากล่าวถึงกรรมวิธีในการผลิตโยเกิร์ด ว่ามีการผลิตอย่างไรบ้าง 

วัตถุดิบที่ใช้ผลิตโยเกิร์ด 

สิ่งที่นำไปผลิตโยเกิร์ดนั้น หลัก ๆ แล้วจะมีอยู่ทั้งหมด 6 อย่าง โดยสามารถกล่าวได้ดังนี้ 

1. น้ำนม มีทั้งนมผงและนมสดซึ่งจะคืนรูปโดยผสมเข้ากับน้ำ 

2. กล้าเชื้อ โดยจะนิยมนำแบคทีเรียกลุ่ม lactic acid bacteria มาใช้หมักกับโยเกิร์ด ได้แก่ สเตรพโตค็อกคัส เทอร์โมฟิลัส และ แล็กโทบาซิลลัส บัลการิคัส 

เชื้อทั้งสองแบบจะมีแหล่งพลังงานคือน้ำตาลแล็กโทส แล้วสร้างกดแลกติกออกมา รวมถึงสารที่มีกลิ่นและรส ผลจากการที่กรดแลกติกเกิดขึ้นคือการสูญเสียเคซีนอันเป็นโปรตีนที่อยู่ในนม เชื้อทั้งสองประเภทนี้ต่างก็เกื้อกูลกัน เมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะทำให้กระบวนการผลิต โยเกิร์ด รวดเร็วยิ่งกว่าเดิม  

3. ถั่วเมล็ดแห้ง วุ้นมะพร้าว ผลไม้ เมล็ดธัญชาติ แยม 

4. สารที่ช่วยปรุงแต่งสี กลิ่น รส 

5. สารที่ช่วยให้คงตัวเพื่อให้เนื้อ โยเกิร์ด เนียน ไม่แบ่งแยกชั้น มีความคงตัว 

6. สารอิมัลซิไฟเออร์ 

วิธีผลิตโยเกิร์ด 

การผลิตโยเกิร์ดจะมีกระบวนการผลิตที่สำคัญ ซึ่งสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • ตรวจสภาพของน้ำนมดิบว่ามีคุณภาพเป็นอย่างไร 
  • ปรับปรุงมาตรฐานของน้ำนม โดยจะทำการปรับปริมาณของแข็งและไขมันนมทั้งหมดซึ่งสิ่งที่ใช้ก็คือนมผง 
  • ใช้ฮอโมจิไนซ์ในการทำให้ไขมันนมกับนมรวมตัวจนกลายเป็นอิมัลชันซึ่งไม่แยกชั้นกัน ทำให้ไขมันของนมมีการกระจายจนกลายเป็นหยดขนาดเล็ก อาจจะเติมสารที่ช่วยคงตัวและสารอิมัลซิไฟเออร์ จุดประสงค์คือการปรับให้เนื้อ โยเกิร์ด มีความคงตัว เนียน กลิ่นและรสเป็นครีม ไม่แยกชั้นน้ำหางนม 
  • การพาสเจอร์ไรส์ เป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นอันตราย รวมถึงจุลินทรีย์ชนิดอื่นที่ร่างกายไม่ต้องการ ไม่เพียงเท่านั้นยังกำจัดอากาศที่อยู่กับน้ำนม เพื่อความเหมาะสมของสภาพที่มีผลกับจุลินทรีย์แล็คโตบาซิลลัสให้เจริญเติบโต 
  • การหมัก โดยจะเติมกล้าเชื้อมาผสมกันกับน้ำนม สามารถแบ่งการหมักได้ทั้งหมด 2 แบบ คือ การหมักแบบแข็งตัวตัว กับการหมักชนิดคน 

ในบทความข้างต้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะทำให้รู้ว่าโยเกิร์ดมีวิธีผลิตเป็นอย่างไร และมีส่วนผสมหรือวัตถุดิบอะไรบ้าง อย่างที่ทราบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดนี้ถูกจัดให้อยู่ในหมวดของนมเปรี้ยว มีประโยชน์กับร่างกายเนื่องจากประกอบไปด้วยจุลินทรีย์กลุ่มแล็คโตบาซิลลัสที่ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหาร การปรับสมดุลในร่างกาย ภูมิคุ้มกัน ระบบขับถ่าย และอื่น ๆ เรียกได้ว่า โยเกิร์ด คู่ควรต่อการรับประทานกับทุกเพศทุกวัยมากเลยทีเดียว