หางาน Marketing  ลักษณะการทำงานที่ต้องรู้ไว้ สำหรับผู้ที่ต้องการหางาน Marketing 

ฝ่ายการตลาด หรือ Marketing เป็นฝ่ายที่มีความสำคัญมาก ๆ กับองค์กรธุรกิจ เนื่องจากเป็นฝ่ายที่ทำหน้าที่วางแผนทางด้านการตลาดทั้งหมด ทั้งการศึกษาตลาด ศึกษากลุ่มลูกค้า ความต้องการของลูกค้า งบประมาณ ยอดขาย และอีกหลาย ๆ เรื่อง โดยฝ่ายการตลาดจะต้องมีความสร้างสรรค์ สามารถดึงดูดลูกค้า และสามารถสร้างจุดแข็งให้กับสินค้า หรือบริษัทได้ ในปัจจุบันนี้ที่เรื่องของการตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากนั้น ทำให้ความต้องการในตำแหน่งด้านนี้มีสูงขึ้น การหางาน Marketingจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยในตอนนี้ แต่บางคนก็อาจจะยังไม่ทราบลักษณะงานของการตลาดมากนัก ในบทความนี้จึงได้นำความรู้เรื่องนี้มาฝากให้ได้ทราบกัน  ลักษณะการทำงานพื้นฐานที่ต้องรู้ไว้ หากว่าต้องการหางาน Marketing   อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่างานการตลาดนั้นกำลังเป็นที่ต้องการมาก ๆ ในยุคนี้ แต่ก่อนที่จะหางาน Marketing ผู้ที่สนใจด้านนี้ควรจะเข้าใจถึงลักษณะงานพื้นฐานของตำแหน่งนี้ให้ดีก่อน เพื่อที่จะช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าต้องการทำงานในสายงานนี้หรือไม่ ซึ่งลักษณะงานของฝ่ายการตลาดก็มีดังนี้  การวิจัยตลาด Marketing Research การวิจัยตลาด เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตลาด เพื่อที่จะนำมาใช้สำหรับการตัดสินใจ  ในอนาคต โดยการวิจัยตลาดจะมาจากการหาข้อมูลทางออนไลน์ การทำแบบสอบถาม หรือได้มาจากการสัมภาษณ์ลูกค้านั่นเอง  การวิเคราะห์และวางแผนการตลาด Analysis and Planning เป็นเรื่องของการวางแผนกิจกรรมทางการตลาดในหนึ่งเดือน   หรือหนึ่งปีว่าควรจะทำอะไร และมีอะไรบ้าง โดยการวางแผนนั้นจะต้องมาจากการศึกษาข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกให้ดี …