อบรม คปอ อบรม คปอ ที่ไหน เลือกศูนย์อบรมแบบไหน อบรมหมวดวิชาอะไร

คปอ ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การอบรม คปอ คือ หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสอนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจ เรียนรู้ บทบาทหน้าที่ของตนเอง เข้าใจข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย สามารถนำเอาองค์ความรู้ไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขในการทำงานเพื่อให้องค์กรเกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม คปอ จะต้องเป็นคณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม คปอ คือ 2 วัน หรือ 12 ชั่วโมง ปัจจุบันการอบรม คปอ สามารถเข้ารับการอบรมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ศูนย์อบรมด้านความปลอดภัยหลายแห่ง มีหลักสูตรอบรม คปอรองรับ อบรมผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ที่มีคุณภาพคมชัดทั้งเสียงและภาพในระดับ FULL HD ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือนายจ้างประหยัดค่าใช้จ่ายในการอบรมได้มาก อย่างไรก็ตาม ก่อนส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรม คปอ ควรตรวจสอบศูนย์อบรมให้ดีว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีเลขที่ใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมายสามารถตรวจสอบได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เลือกศูนย์อบรม คปอ ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันต่างๆ หรือบริษัทชั้นนำ หลักสูตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากล หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม คปอ …