โยเกิร์ด โยเกิร์ด มีการผลิตเป็นอย่างไร

โยเกิร์ด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการหมักของนมและแบคทีเรียอันเป็นจุลินทรีย์มีชีวิตที่สร้างประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งถูกนำมาอยู่ในประเภทของนมเปรี้ยว แบคทีเรียที่นำมาใช้หมักนั้นจะเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ใช้ผลิตกรดแล็คติก ในบทความจะมากล่าวถึงกรรมวิธีในการผลิตโยเกิร์ด ว่ามีการผลิตอย่างไรบ้าง  วัตถุดิบที่ใช้ผลิตโยเกิร์ด  สิ่งที่นำไปผลิตโยเกิร์ดนั้น หลัก ๆ แล้วจะมีอยู่ทั้งหมด 6 อย่าง โดยสามารถกล่าวได้ดังนี้  1. น้ำนม มีทั้งนมผงและนมสดซึ่งจะคืนรูปโดยผสมเข้ากับน้ำ  2. กล้าเชื้อ โดยจะนิยมนำแบคทีเรียกลุ่ม lactic acid bacteria มาใช้หมักกับโยเกิร์ด ได้แก่ สเตรพโตค็อกคัส เทอร์โมฟิลัส และ แล็กโทบาซิลลัส บัลการิคัส  เชื้อทั้งสองแบบจะมีแหล่งพลังงานคือน้ำตาลแล็กโทส แล้วสร้างกดแลกติกออกมา รวมถึงสารที่มีกลิ่นและรส ผลจากการที่กรดแลกติกเกิดขึ้นคือการสูญเสียเคซีนอันเป็นโปรตีนที่อยู่ในนม เชื้อทั้งสองประเภทนี้ต่างก็เกื้อกูลกัน เมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะทำให้กระบวนการผลิต โยเกิร์ด รวดเร็วยิ่งกว่าเดิม   3. ถั่วเมล็ดแห้ง วุ้นมะพร้าว ผลไม้ เมล็ดธัญชาติ แยม  4. สารที่ช่วยปรุงแต่งสี กลิ่น รส  5. สารที่ช่วยให้คงตัวเพื่อให้เนื้อ โยเกิร์ด เนียน ไม่แบ่งแยกชั้น มีความคงตัว  6. …