Femto LASIK การทำเลสิกแบบ Femto LASIK คืออะไร และวิธีดูแลตัวเองหลังทำมีอะไรบ้าง 

อย่างที่ทราบกันดีว่า ในตอนนี้มีหลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความผิดปกติของตา ไม่ว่าจะเป็น สายตาสั้น สายตาเอง สายตายาว และสายที่สั้น-ยาวที่เกิดขึ้นตามวัย โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตานั้นมีอยู่หลายอย่าง ในส่วนของวิธีการรักษาเองก็สามารถทำได้หลายรูปแบบเช่นกัน หนึ่งในนั้นก็คือการทำเลสิก ซึ่งการทำเลสิกก็แบ่งแยกออกเป็นหลายประเภท เลสิกแบบ Femto LASIK ก็เป็นหนึ่งในประเภทของการทำเลสิกด้วย แล้วการทำเลสิกในรูปแบบนี้คืออะไร และหลังจากที่ได้รักษาแล้วต้องดูแลตัวอย่างไรบ้าง ในบทความนี้มีมาฝากกัน  การทำเลสิกแบบ Femto LASIK คืออะไร และมีวิธีการดูแลตัวเองหลังจากการรักษาอย่างไร  Femto LASIK เป็นหนึ่งในรูปแบบของการทำเลสิกที่ถูกนำไปใช้ในการรักษากันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นรูปแบบการรักษาที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม ที่จะมีการนำเอาเลเซอร์ (Femtosecond Laser) เข้ามาช่วยในขั้นตอนของการเปิดฝากระจกตา จากนั้นจึงจะนำเอาด้วยเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer laser) มาช่วยในเรื่องของการปรับแต่งความโค้งของกระจกตา แล้วจึงทำการปรับกระจกตาเข้าที่เดิม ซึ่งไม่ต้องมีการใช้มีดมาเปิดกระจกตา เพราะใช้เลเซอร์เป็นหลักตลอดการรักษา   การรักษาตาด้วยวิธี Femto LASIK ยังมีความปลอดภัย และแม่นยำมาก ๆ ด้วย โดยในการเข้ารับการผ่าตัดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาอยู่ที่ประมาณ 70,000-100,000 บาท อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการรักษาได้รับความนิยมทั่วโลก และยังได้รับการยอมรับจากจักษุแพทย์ด้วย เนื่องจากมีข้อดีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น …